Amrik Khabra  

Please Click "Home" Button to switch between pages for easy access

ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ?

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ

ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ

ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸੋ

ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ

ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ

ਥੋੜੇ ਖਫਾ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਏਹੀ ਦੱਸੋ

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ , ਭਾਰਤੀ ਹੋ, ਅਲਬਰਟਨ ਹੋ ਜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ?

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ

ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ

ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ

ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ

ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰੇ ਨਿਕਲੇ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ

ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ , ਹਵਾ ਹਾਂ , ਅਗਨੀ ਹਾਂ , ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਹਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ


ਕੌਣ  ਸੀ ਉਹ  ਯਾਰ 

ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ  ?

ਜਿਸਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ 

ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 

ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 

ਜਿਸ ਨੇ  ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ  body ਬਣਾਈ ਸੀ 

ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੀ 

ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ  ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ 

ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸੀ 

ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਾ , ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਲ਼ ਰੱਖ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ 

ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਧਾਰਨ cashier 

ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਲੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰ , 

ਕੱਢੋ  ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ  ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੋਲਦਾ ਸੀ 

ਬੱਸ  ਉਸਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ 

ਚੁੰਬਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।  

ਘੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ੂਮੀ ਥੋੜਾ ਸੀ 

ਜਿਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 

ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ ,ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ 

ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀ ,ਬੱਸ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 

ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੁੰਬਕ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ।  

ਜੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਪੂਜਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ 

ਲੋਕ ਤੇ  ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਦੋ ਸਨ ਜੋ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ  

ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 

ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 

ਕੀ  ਨਾਮ ਸੀ  ਭਲਾ  ਜਿਹਾ  ਉਸਦਾ ?

ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੁ ਦਾ ਨਾਨਕ 

ਉਹੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ,ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 

ਜਿਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। 

--- ਭਟਕਿਆ ਜੁਗਨੂੰ 

ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ 

ਬਾਬੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ  ਯਾਰ